Salgstrening med Morten Sæther

Tilbudet av varer og tjenester er større en etterspørselen for de fleste bedrifter og bransjer. Kampen om kundenes oppmerksomhet og penger ser ikke ut til å bli mindre. I en slik situasjon innser de fleste at det er avgjørende å ha en veltrent og motivert salgsorganisasjon. Hvor ofte og hvordan trener salgsledere, inneselgere, uteselgere og øvrige med kundekontakt?  Kanskje det blir for sjelden og med for lite trøkk? Du vet at små og riktige justeringer kan gi masse penger i kassa. Utfordringene ligger ofte i å finne hvilke justeringer som gir uttelling.

En profesjonell ekstern trener kan bidra til å avdekke potensialet, påvirke motivasjonen og holde trykket oppe i gjennomføringen når potensialet skal realiseres.

Hvorfor trene?

•Trening er pr. definisjon systematisk innsats som har til hensikt å opprettholde eller øke prestasjonsnivået.

•Det er en kjennsgjerning at verdensmesteren trener enten smartere eller mer enn den som er på et lavere nivå. Dette gjør han eller hun for å kunne fortestte å vinne. Uttrykket å hvile på laurbærene er vanlig i idretten. Kanskje burde næringslivet og topputøvere innen salg- og salgsledelse minne seg selv om det samme litt oftere.

•For idrettsutøvere utgjør konkurranser fra 1 til maksimalt 50 % av tiden på jobb. I næringslivet trener vi kanskje mindre enn 5 % av tiden vi er på jobb. Er det på tide å øke treningsdosene i din bedrift?

Hvorfor ekstern trener?

•Se skogen for bare trær.

•Redusere tidsforbruk på å finne ut hva det lønner seg best å trene på.

•Påvirke motivasjonen til å gjennomføre tiltak som du vet virker, men som blir utsatt fordi det er mer behagelig å la være (dørstokkmila).

•Vanskelig å bli profet i eget land.

•Effektive treningsmetoder – du slipper å finne opp kruttet selv.

Hvorfor Morten Sæther?

•23 års erfaring med de fleste typer salgsorganisasjoner, bransjer og mennesker gjør at vi slipper å bruke unødvendig mye tid på å finne ut hva det vil gi størst effekt å trene på.

•Den største kostnaden knyttet til salgstrening er tiden du tar selgerne ut av aktivt salgsarbeid. Derfor lønner det seg å velge en trener som reduserer tiden til teori og jobber med konkrete saker.

•Vi jobber med tiltak som gir penger på kort sikt – samtidig som vi jobber med justeringer som gir langsiktige gevinster.

•Du slipper å bruke tid å energi på å lære nye ord og uttrykk. La oss bruke de ordene som dere allerede bruker og bli enige om hva disse ordene betyr når det kommer til handling. Du slipper nye teorier. Vi forsterker positive vaner og justerer det middelmådige og dårlige.

Produkt, målgrupper, metoder

Produkt

•Mitt sluttprodukt er økt salg og lønnsomhet gjennom analyse, trening, coaching og rådgivning knyttet til kvanitet og kvalitet i salgsarbeidet.

•Jeg har en ambisjon om å jobbe i langsiktige dynamiske prosesser med mine kunder.

•Operativ salgsledelse. Kundeinitierte salgsprosesser. Selgerinitierte salgsprosesser. Nye kunder eller etablerte kunder. Direkte salg eller indirekte salg. Utesalg. Salg pr telefon.

Målgrupper

•Salgsledere, uteselgere og øvrige som har mulighet til å påvirke salget (teknikere, konsulenter, servicemontøerer m.v.).

•Uerfarne selger, erfarne selgere, gode selgere, middels gode selgere, selgere som presterer for dårlig men som har et potensial, selgere som trenger hjelp til å finne ut om de egentlig er selgere.

Metoder.

•Individuelle samtaler, sambesøk, medlytt på telefon, prospektanalyse, rollespill med utgangspunkt i aktuelle kunder og egne produkter/løsninger/tjenester. Deltakelse på interne salgsmøter og statussamtaler mellom salgsleder og selger.

Aktuelle problemstillinger

Mange selgere sliter med å sette fingeren på hva som hindrer dem fra å hente ut hele sitt potensial. Nedenfor følger noen aktuelle problemstillinger. Noe av hensikten med å benytte ekstern trener er å hjelpe selgeren til å få større klarhet i hva det lønner seg best å trene på.

•For få kunder?

•For lite salg på eksisterende kunder?

•For lavt tempo når det gjelder oppsøkende aktivitet mot nye og eksisterende kunder?

•For lang gjennomsntittlig beslutnignstid?

•For mye bruk av organisasjonens ressurser før prospektet er skikkelig kvalifisert?

•For lav tilslagsprosent på tilbud?

•For lav bruttofortjeneste?

Bedre produkter enn selgere?

Det brukes ofte store ressurser på å utvikle avanserte og gode produkter og tjenester. Selgerne får ofte skylden når salget går dårligere enn forventet. Hvor mye ressurser bruker din bedrift på å trene selgerne i å selge inn ideen bak produktet, løsningen, tjenesten? Vår erfaring er at produktopplæringen for selgere konsenterer seg for lite om kundens kjøpsprosesser og motivasjon for å kjøpe. Her kan vi bistå med effektiv trening sammen med salgsorganiasjonen og produktspesialister.

Referanser

17 års erfaring fra de fleste bransjer.

Når referansesjekk er det som skiller oss fra en avtale, vil du få kontaktdata.

Noen kunder siden 1990.

•Siemens Divisjon Installasjon.

•Pitney Bowes.

•Alcatel.

•Nexans.

•Hydal AS.

•ABB.

•UPS.

•Eilag.

•Elektrobransjens utviklingssenter.

•Fujitsu Siemens Computers.

•Telefonselskapet AS.

•Teknologisk Institutt.

•Veidekke ASA.

•Telenor ASA.

•Møller (bil).

•Gummi K. Lund.

•Volvo Personbiler Norge AS (trening av forhandlernettet).

•Nicator Norge AS.

•AS Sterling.

•Radio 1.

•Lundgreen`s AS.

Kontakt meg

Ta kontakt for dialog.

Mitt kontor er i Oslo, men jeg har kunder i hele Norge.

Vi finner raskt ut om mine erfaringer og kompetanse kan benyttes for å øke salg og lønnsomhet i din organisasjon.

Jeg stiller gjerne opp i møte hos deg. Mange kunder ønsker test gjennom et avgrenset startoppdrag. Da får man større trygghet for at et langsiktig engasjement vil gi resultater som forventet. Det kan vi ofte bli enige om pr. telefon.

Send meg en epost

Eller ring meg på: 99 53 51 71